Nhiếp ảnh gia Vidmantas Kirklys

Klaipėda, Lithuania
PRO
Xuất hiện lần cuối 8 giờ trước
Thành viên MyWed trong
1 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Vidmantas Kirklys
@kirklysphoto
PRO
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến
Kaunas
Vị trí: 5

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+370 644 77287
Tính phí mỗi giờ
110 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này