Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Kinga Leftska

Venice, Ý 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/HwvpxI34tKvLyl-1F7it6L-VusNFr1zS3Fpb7_BCPsD1dYH7rPKG27B434FJ13G-Bbh6UtfgzBamEJjLQ_wVNY8P60V5VE12oTIN8A Venice, Ý 180 USD Kinga Leftska +44 7463 262793
Chụp ảnh đám cưới: 180 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ