Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Ken Tam

Ma Cao, Ma Cao 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tiếng trung phồn thể
https://lh3.googleusercontent.com/gQUaHDtniQa8E7Mu0Kc9QyWy8Hl3PewL-VFa3M_LAHwcy9LG-7JugLcAYq68tO_mFNPn9fbn05FsVFOIR2NqEYA Ma Cao, Ma Cao 3938 MOP Ken Tam +86 135 3226 4554
Chụp ảnh đám cưới: 495 USD mỗi giờ tối thiểu 3 giờ