Nhiếp ảnh gia Katya Chernova

Đà Nẵng, Việt Nam
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Katya Chernova
@katya4ernova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+84 166 227 1302
Tính phí mỗi giờ
120 USD
tối thiểu 3 giờ