Nhiếp ảnh gia Katya Romanova Mát-xcơ-va, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
11 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Katya Romanova
@katiaromanova
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia đây"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thế hệ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chân dung tập thể"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"

MyWed Award 2013

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"
Người chiến thắng hạng mục đề cử "Lễ cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Trẻ em trong đám cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chi tiết"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thế hệ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chân dung tập thể"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chuẩn bị sẵn sàng"

13
11 ảnh và 1 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của năm
12
24 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
24
69 ảnh và 1 câu chuyện đám cưới trong Tuyển chọn của Biên tập viên
70
Số điện thoại
+7 926 102-96-51
Tính phí mỗi giờ
245 USD
tối thiểu 8 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này