Nhiếp ảnh gia Katya Romanova

Mát-xcơ-va, Nga
PRO
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
12 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Katya Romanova
@katiaromanova
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia đây"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thế hệ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chân dung tập thể"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"

MyWed Award 2013

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"
Người chiến thắng hạng mục đề cử "Lễ cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Children at the wedding"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chi tiết"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thế hệ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chân dung tập thể"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chuẩn bị sẵn sàng"

13
11 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
12
25 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
25
71 ảnh và 1 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
72
Số điện thoại
+7 926 102-96-51
Tính phí mỗi giờ
195 USD
tối thiểu 8 giờ