Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Chen Yu Xuan

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Tainan, Đài Loan 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng trung phồn thể
https://lh3.googleusercontent.com/BTZwz1U6kIEyHbMkOEmM3Cs8j0Geen_GVcqDlDZgcfsB49NQ9W2bpQS9MDrJLoKSIossv9bfDpNvqB_fm3bUc6IzrfblX_Fp76Ar Tainan, Đài Loan 2160 TWD Chen Yu Xuan +886 6 241 2755
Chụp ảnh đám cưới: 75 USD mỗi giờ tối thiểu 6 giờ