Nhiếp ảnh gia Kai Ong

Toyama, Nhật Bản
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm
Nhiếp ảnh gia Kai Ong
@kaichingong
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
190 USD
tối thiểu 3 giờ