Nhiếp ảnh gia Taras Terleckiy

Odessa, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 3 giờ trước
Thành viên MyWed trong
8 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Taras Terleckiy
@jyjuk
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
14 ảnh và 2 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của năm
16
52 ảnh và 14 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của tuần
66
35 ảnh và 7 câu chuyện đám cưới trong Tuyển chọn của Biên tập viên
42
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
85 USD
tối thiểu 8 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này