Nhiếp ảnh gia Justyna Dura

Cô-pen-ha-gen, Đan Mạch
PRO
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
2 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Justyna Dura
@justynadura
PRO
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến
Malmö
Vị trí: 3

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
210 USD
tối thiểu 1 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này