Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Jorge Gualteros

Murcia, Tây Ban Nha 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tây ban nha
https://lh3.googleusercontent.com/CN9m2DFUZyqXMF6DubfKMNnSFnhXe5mXxbbxjsQUW1JIBpNxqmT-3OggiRJbRoKRiXq2vQixlh2DsL18ih64s-IJ Murcia, Tây Ban Nha 85 EUR Jorge Gualteros
Nhiếp ảnh gia này chưa tải bộ ảnh nào lên