Nhiếp ảnh gia Jon Mold

Luân Đôn, Vương Quốc Anh
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Jon Mold
@jonmold
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
2
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
81 ảnh và 12 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
93
Số điện thoại
+44 7780 602275
Tính phí mỗi giờ
350 USD
tối thiểu 10 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này