Nhiếp ảnh gia Johnny García

Cáceres, Tây Ban Nha
PRO
Xuất hiện lần cuối một tháng trước
Thành viên MyWed trong
6 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Johnny García
@johnnygarcia
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
37 ảnh và 3 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
40
165 ảnh và 6 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
171
234 ảnh và 12 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
246
Số điện thoại
+34 678 65 77 81
Tính phí mỗi giờ
230 USD
tối thiểu 8 giờ