Nhiếp ảnh gia Gousgounis Jim

Larissa, Hy Lạp
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Gousgounis Jim
@jimgousgounis
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+30 697 757 5797
Tính phí mỗi giờ
290 USD
tối thiểu 3 giờ