Nhiếp ảnh gia Jessejames Rousseau

Bra-xi-li-a, Brazil
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
3 năm
Nhiếp ảnh gia Jessejames Rousseau
@jessejames
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
165 USD
tối thiểu 4 giờ