Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Eugene Cheng

Xinh-ga-po, Singapore 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, đức
https://lh3.googleusercontent.com/Xp4YulkXIncGwUrptK20Qgqw0QC6PtnB4VzH8F7r79kCiR6bn8u6OtTaJ1sWEcsGBkDWAn_RKzSMZLX5oFh8PVOtyujMqQOUnz2OlyU Xinh-ga-po, Singapore 275 SGD Eugene Cheng +65 9797 2774