Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Eugene Cheng

Xinh-ga-po, Singapore 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, đức
https://lh3.googleusercontent.com/lvn7rtHXkbsFyTm93C7awMOKw8VGu70lFikhpAZc-tsErQbe7Z87ALhZijwNUuxvtBvbG_Bj2tQcAVQsRxBspMaY Xinh-ga-po, Singapore 275 SGD Eugene Cheng +65 9797 2774
Chụp ảnh đám cưới: 205 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ