Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Igor Novikov

PRO

Tbi-li-xi, Georgia PRO

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, anh, ukraina
https://lh3.googleusercontent.com/D0UuVFDzkt5TTp1DWQK8NWBFLFCjwjNfWgrzpXcCncBy5m6Kx-FJxK5t4nOhLASY8WmwE64rqJR920HqiKJ2eXHMIHQRbB4E98O6eaA Tbi-li-xi, Georgia 100 USD Igor Novikov +995 595 19 24 12
Chụp ảnh đám cưới: 100.00 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ