Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Nastya Gelcel

Ki-ép, Ukraine 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, nga, ukraina
https://lh3.googleusercontent.com/uHg6zFU4TytpuDrT6k5k1oLiBAMXxPuQgjqzk_Mw0-iNFO22kW0iA8HUHeCkUja4iD63fD36RQ8q5l1jj9KhoJJiHA Ki-ép, Ukraine 1400 UAH Nastya Gelcel +380 67 440 4075