Nhiếp ảnh gia Rosa Navarrete

Valparaiso, Chile
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Rosa Navarrete
@hazfotografia
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+56 9 7962 8705
Tính phí mỗi giờ
95 USD
tối thiểu 4 giờ