Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Grigoriy Aksyutin

Winnipeg, Canada 

10 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, nga
https://lh3.googleusercontent.com/DZHnJnsadKvZ1z4ss-G6hLmgVSi-hHRnZ_5M8huVRM15I3zKTmZFdc7ogNmhaMHn6W6Q-MZKi6Ah0Vr95qQpwlqC Winnipeg, Canada 0 Grigoriy Aksyutin