Nhiếp ảnh gia Taisiya Gordova

Mát-xcơ-va, Nga
Xuất hiện lần cuối 9 giờ trước
Thành viên MyWed trong
1 năm
Nhiếp ảnh gia Taisiya Gordova
@gordovatais
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
65 USD
tối thiểu 2 giờ