Nhiếp ảnh gia Giovanny Rodiguez

Bô-gô-ta, Colombia
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
10 tháng
Nhiếp ảnh gia Giovanny Rodiguez
@giophoto
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 4 giờ