Nhiếp ảnh gia Kostya Georgiyan

Chernivtsi, Ukraine
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
4 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Kostya Georgiyan
@gheorghian
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 66 183 0881
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 3 giờ