Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Paul Galea

Castellón de la Plana, Tây Ban Nha 

5 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tây ban nha
https://lh3.googleusercontent.com/b0_DzTeYdwwIC9Zg_U8_x5rjEoW9ffOA6TWr7xdeMQ-42LGhvwb-82PWe9TmrFAYHycKecPOBQmYjjoguKsYWUK_ Castellón de la Plana, Tây Ban Nha 15 EUR Paul Galea +34 642 40 32 78