Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Gabriel Monsalve

Ma-đrít, Tây Ban Nha 

4 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tây ban nha
https://lh3.googleusercontent.com/AgAJWZz84S6qexduBTzx9wBWP69JFm57sSnJm--M8EHLw7HN74GydK2KOLRpXamuI4KT8WTZsc4xC_o_scl4D611xg Ma-đrít, Tây Ban Nha 140 EUR Gabriel Monsalve +34 626 64 82 20
Chụp ảnh đám cưới: 165 USD mỗi giờ tối thiểu 10 giờ