Nhiếp ảnh gia Tsutomu Fujita

Tokyo, Nhật Bản
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm
Nhiếp ảnh gia Tsutomu Fujita
@fujita
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
190 USD
tối thiểu 2 giờ