Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Andreas Weiss

Melbourne, Úc 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói đức, anh
https://lh3.googleusercontent.com/X-AUtU_SGuTWNOV140M05_RubT4PXK26eU00rXe0DjRlXdwgESbh6kOrleP4AIGn4--XpJSUfmE856s2qdI_t6eA Melbourne, Úc 400 AUD Andreas Weiss +61 423 092 716
Chụp ảnh đám cưới: 305 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ