Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Jessie Miagao

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Bacolod, Phi-lip-pin 

2 năm trên MyWed
https://lh3.googleusercontent.com/Va0gS92BzSzHCfTE5gPMO2axJM0rG382WXHFzrpfOAONttJJeiyAyHFPMXQEFb5BsDi0sDG84gI83_PuL8s8sq83vMx8EEw31QJT Bacolod, Phi-lip-pin 7000 PHP Jessie Miagao +63 928 833 5351
Chụp ảnh đám cưới: 140 USD mỗi giờ tối thiểu 8 giờ