Nhiếp ảnh gia Evgeniy Yulkin

Saint Petersburg, Nga
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
9 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Evgeniy Yulkin
@Evgenij-Y
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2015

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Câu chuyện Tình yêu"

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Hiệu ứng đặc biệt không dùng Photoshop"

2
1 ảnh và 1 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của năm
2
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
6 ảnh và 1 câu chuyện đám cưới trong Tuyển chọn của Biên tập viên
7
Người tham dự MyWed Party 2014
1
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
125 USD
tối thiểu 6 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này