Nhiếp ảnh gia Olena Kondrashova

Lviv, Ukraine
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
11 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Olena Kondrashova
@euphoria
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2015

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Hình học"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thế hệ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"

MyWed Award 2014

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Gió luồn trong tóc"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhẫn cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chuẩn bị sẵn sàng"

MyWed Award 2013

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"

8
6 ảnh trong Đẹp nhất của năm
6
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
15 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
15
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
125 USD
tối thiểu 2 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này