Nhiếp ảnh gia Dawid Lach

Wodzisław Śląski, Ba Lan
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 tháng
Nhiếp ảnh gia Dawid Lach
@dawidlach
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+48 791 591 891
Tính phí mỗi giờ
75 USD
tối thiểu 2 giờ