Nhiếp ảnh gia Daniel Sandes

Mông-tơ-vi-di-ô, U-ru-goay
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Daniel Sandes
@danielsandes
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+598 91 729 939
Tính phí mỗi giờ
135 USD
tối thiểu 3 giờ