Nhiếp ảnh gia Danila Bazin

Mát-xcơ-va, Nga
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
3 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Danila Bazin
@danbazin
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 965 436-87-11
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 2 giờ