Tudose Catalin (ctfoto) - nhiếp ảnh gia ảnh cưới tại Braşov, Romania
  • Tudose Catalin

    Braşov, Romania
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Tudose Catalin
+40 741 196 601
Ngoại tuyến
Chúng tôi chưa có thông tin chi tiết về nhiếp ảnh gia này
Tính phí mỗi giờ
70 USD

tối thiểu 4 giờ

Дата мероприятия
31 сентября 2014
Этот день свободен
Liên hệ