Nhiếp ảnh gia Chris Souza

Sao Paolo, Brazil
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Chris Souza
@chrisouza
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
26 ảnh và 7 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
33
Số điện thoại
+55 13 97407-9232
Tính phí mỗi giờ
115 USD
tối thiểu 10 giờ