Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Candy Candy

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Hsinchu, Đài Loan 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng trung phồn thể
https://lh3.googleusercontent.com/PY7FKTNtr1dQNxK9Bl7iKIQI5UhANGf8K_7NcRYGjU7pOCopvMXPi2iN8oapK8c6pVZMc1324IaMtXUqDP6mi3dls42epsagiBuQVPQ Hsinchu, Đài Loan 2060 TWD Candy Candy +886 3 572 6222
Chụp ảnh đám cưới: 75 USD mỗi giờ tối thiểu 12 giờ