Nhiếp ảnh gia Catalin Stefanescu

Bu-ca-rét, Romania
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Catalin Stefanescu
@catalinstefanes
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+40 770 756 532
Tính phí mỗi giờ
110 USD
tối thiểu 9 giờ