Nhiếp ảnh gia Bruno Kriger

Caxias do Sul, Brazil
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
3 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Bruno Kriger
@brunokriger
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+55 54 98403-5251
Tính phí mỗi giờ
55 USD
tối thiểu 4 giờ