• Brendon Liew

    Kuala Lumpur, Malaysia
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Brendon Liew
+60 3213401
Ngoại tuyến
Every couple has a love story to tell and Brendon’s always the one to express every bit of the story on ones’ wedding- love, simplicity and joy.
Tính phí mỗi giờ
85 USD

tối thiểu 6 giờ

Liên hệ