Nhiếp ảnh gia Boris Evgenevich

Daugavpils, Latvia
Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước
Thành viên MyWed trong
3 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Boris Evgenevich
@borisphoto
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 3 giờ
Nhiếp ảnh gia này chưa tải câu chuyện đám cưới nào lên