• Mikhail Bondarenko

    Vác-sa-va, Ba Lan
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Mikhail Bondarenko
+48 793 657 668
Xuất hiện lần cuối 2 giờ trước
Photography & creative! With love for the world and people...
Tính phí mỗi giờ
80 USD

tối thiểu 8 giờ

Liên hệ