Nhiếp ảnh gia Aleksey Bondar

Ki-ép, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksey Bondar
@bonalex
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
17 ảnh và 3 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
20
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 93 710 1579
Tính phí mỗi giờ
75 USD
tối thiểu 8 giờ