• Nhiếp ảnh gia Aleksey Bondar

    Ki-ép, U-crai-na
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Aleksey Bondar
+380 93 710 1579
Trực tuyến
Мы - молодая семья фотографов. Занимаемся свадебной и семейной фотографией на протяжении уже 5 лет. В своей работе придерживаемся классического стиля фотографии, который сможет сохранить ваши приятные воспоминания вне зависимости от тенденций!
Tôi có thể nói Anh, Nga, Ukraina.
Tính phí mỗi giờ
55 USD

tối thiểu 8 giờ

Liên hệ