Nhiếp ảnh gia Juan Salazar

Thành phố Goa-tê-ma-la, Guatemala
PRO
Xuất hiện lần cuối 3 ngày trước
Thành viên MyWed trong
2 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Juan Salazar
@bodasjuansalazar
PRO

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+502 4739 7729
Tính phí mỗi giờ
200 USD
tối thiểu 1 giờ