Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Barry Forshaw

Newcastle trên sông Tyne, Vương Quốc Anh 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/OxUu3OO7o0WrJMs7-SPD9DIdpfAjG9t2auAp5qC4iywXFpZbZdrinPPTvT-kH91aaxidqsRrTOx7R3kPUo9mzmyH Newcastle trên sông Tyne, Vương Quốc Anh 0 Barry Forshaw +44 7796 955897