Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Ashu Kalra

2

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Niu Đê-li, Ấn Độ 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, hindi, punjabi
https://lh3.googleusercontent.com/3aZHz9k-V9p8quUhW50yYNGagGM48xI_tMrI5yclCssh0q9dmeQp-PHWJCwyumflWprjIf4eiihtdNeykj_q7kK4AeDXRJO0w8aE Niu Đê-li, Ấn Độ 4000 INR Ashu Kalra +91 78389 97237
Chụp ảnh đám cưới: 55 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ