Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Ali Pham

2

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Nha Trang, Việt Nam 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng việt, anh
https://lh3.googleusercontent.com/obZHqrBnzM6N-Vm8E8_BCQG4R35rVnSqjwMwLvfJkqta8bZGUbmonEYaEnT-lqoGrdQ_CixATE-ncj5E7SswPd8-6ZJkEHpsLM_-Ag Nha Trang, Việt Nam 1500000 VND Ali Pham +84 76 3666 258
Chụp ảnh đám cưới: 70 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ