Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Ali Pham

Nha Trang, Việt Nam 

hơn một năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng việt, anh
https://lh3.googleusercontent.com/YoMp6XMcs6OGRjeVJJHJXh-SzRyVmiaCWGOpBSaes683ei5vJ6l8QACCwBltyK2WCNlDnYZE3EFhtNUWcD0cuSI Nha Trang, Việt Nam 1500000 VND Ali Pham +84 76 3666 258
Chụp ảnh đám cưới: 70 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ