Nhiếp ảnh gia Aleksey Smirnov

Vidnoye, Nga
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
8 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksey Smirnov
@AlekseySmirnov
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
3
Người tham dự MyWed Party 2013
1
Số điện thoại
+7 926 766-88-20
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này