• Lesha Pit

    Samara, Nga
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Lesha Pit
+7 919 815-57-09
Ngoại tuyến
Постоянно воспитываю и прокачиваю в себе чувство прекрасного во всех сферах жизни, слежу за трендами в своем деле, поэтому мое творчество наполнено эстетикой и развивается вместе со мной.
Tính phí mỗi giờ
60 USD

tối thiểu 8 giờ

Liên hệ