Nhiếp ảnh gia Albert Galautdinov

Tomsk, Nga
Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước
Thành viên MyWed trong
2 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Albert Galautdinov
@albert70ph
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 923 412-56-99
Tính phí mỗi giờ
30 USD
tối thiểu 8 giờ